· Camilla Pesonen · lakiasiat  · 2 min read

Toimeksiantosopimus

Toimeksiantosopimus on tärkeä työkalu, joka selkeyttää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Lue lisää toimeksiantosopimuksen tarkoituksesta, sisällöstä ja hyödyistä.

Toimeksiantosopimus on tärkeä työkalu, joka selkeyttää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Lue lisää toimeksiantosopimuksen tarkoituksesta, sisällöstä ja hyödyistä.

Sisällysluettelo

 1. Toimeksiantosopimus
 2. Sopimuksen tarkoitus
 3. Sopimuksen sisältö
 4. Sopimuksen hyödyt
 5. Sopimuksen laadinta
 6. Yhteenveto

Toimeksiantosopimus

Toimeksiantosopimus on sopimus, jossa toimeksiantaja ja toimeksisaaja sopivat tietyn tehtävän suorittamisesta. Tämä sopimus on keskeinen monilla toimialoilla, erityisesti silloin, kun halutaan selkeyttää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Toimeksiantosopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että molemmat osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät sovitun työn ehdot ja vastuut.

Sopimuksen tarkoitus

Toimeksiantosopimuksen tarkoituksena on määritellä selkeästi työn sisältö, aikataulu, palkkio ja muut ehdot. Se auttaa välttämään mahdollisia väärinkäsityksiä ja riitoja, koska kaikki tärkeät asiat on kirjattu ylös. Sopimuksen avulla voidaan myös varmistaa, että toimeksisaaja suorittaa työnsä sovitulla tavalla ja että toimeksiantaja täyttää velvoitteensa, kuten maksaa sovitun palkkion ajallaan.

Sopimuksen sisältö

Hyvin laadittu toimeksiantosopimus sisältää seuraavat keskeiset kohdat:

 • Osapuolet: Molempien osapuolten nimet ja yhteystiedot.
 • Työn kuvaus: Yksityiskohtainen selostus siitä, mitä tehtäviä toimeksisaaja suorittaa.
 • Aikataulu: Selkeä aikataulu, johon kuuluu työn aloitus- ja päättymispäivämäärät sekä mahdolliset välitavoitteet.
 • Palkkio ja maksuehdot: Sovittu palkkio, maksuaikataulu ja -ehdot. On myös hyvä mainita, miten mahdolliset lisätyöt ja ylimääräiset kulut käsitellään.
 • Vastuut ja velvollisuudet: Molempien osapuolten vastuut ja velvollisuudet työn suorittamisen aikana.
 • Salassapito: Ehdot, jotka koskevat luottamuksellisten tietojen käsittelyä ja salassapitoa.
 • Irtisanomisehdot: Ehdot, joiden mukaan sopimus voidaan irtisanoa ennen sovittua päättymisaikaa.
 • Erimielisyyksien ratkaisu: Menettelytavat, joilla mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan, kuten sovittelu tai välimiesmenettely.

Sopimuksen hyödyt

Toimeksiantosopimus tuo selkeyttä ja turvaa molemmille osapuolille. Se auttaa varmistamaan, että työ suoritetaan sovitulla tavalla ja että mahdolliset ongelmat ratkaistaan nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi toimeksiantosopimus voi suojata osapuolia oikeudellisilta riidoilta ja taloudellisilta menetyksiltä, jos sopimuksen ehtoja rikotaan.

Sopimuksen laadinta

Toimeksiantosopimuksen laatiminen kannattaa tehdä huolellisesti ja tarvittaessa käyttää asiantuntijan apua. Juristi tai muu oikeudellinen neuvonantaja voi auttaa varmistamaan, että sopimus on kattava ja lainmukainen. On myös tärkeää, että molemmat osapuolet lukevat ja ymmärtävät sopimuksen ehdot ennen sen allekirjoittamista.

Yhteenveto

Toimeksiantosopimus on tärkeä työkalu, joka auttaa varmistamaan, että toimeksiannot suoritetaan sovitulla tavalla ja että molemmat osapuolet ymmärtävät oikeutensa ja velvollisuutensa. Hyvin laadittu sopimus tuo selkeyttä, vähentää riskejä ja suojaa osapuolia mahdollisilta riidoilta ja taloudellisilta menetyksiltä. Toimeksiantosopimuksen avulla yhteistyö sujuu tehokkaasti ja ammattimaisesti.

Takaisin Artikkeleihin

Muita artikkeleita

Katso kaikki artikkelit »
Kevytyrittäjän muistilista työstä sopimiseen

Kevytyrittäjän muistilista työstä sopimiseen

Kevytyrittäjänä toimiminen vaatii huolellisuutta sopimusten teossa. Tässä muistilistassa käsitellään tarjouksen tekeminen, sopimuksen laadinta, kommunikaatio asiakkaan kanssa ja laskutus. Näiden ohjeiden avulla kevytyrittäjä voi varmistaa sujuvan ja ammattimaisen yhteistyön.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on keskeinen osa yrittäjän sosiaaliturvaa Suomessa. Lue, kuka tarvitsee YEL-vakuutuksen, miten se määritellään, ja mitä etuja se tarjoaa.

YEL-työtulo

YEL-työtulo

YEL-työtulo on yrittäjän eläkevakuutusjärjestelmän perusta. Lue, miten YEL-työtulo määritellään, miten se vaikuttaa eläkkeeseen ja sosiaalietuuksiin, ja miten voit optimoida työtulosi.