· Camilla Pesonen · lakiasiat  · 3 min read

Kevytyrittäjän muistilista työstä sopimiseen

Kevytyrittäjänä toimiminen vaatii huolellisuutta sopimusten teossa. Tässä muistilistassa käsitellään tarjouksen tekeminen, sopimuksen laadinta, kommunikaatio asiakkaan kanssa ja laskutus. Näiden ohjeiden avulla kevytyrittäjä voi varmistaa sujuvan ja ammattimaisen yhteistyön.

Kevytyrittäjänä toimiminen vaatii huolellisuutta sopimusten teossa. Tässä muistilistassa käsitellään tarjouksen tekeminen, sopimuksen laadinta, kommunikaatio asiakkaan kanssa ja laskutus. Näiden ohjeiden avulla kevytyrittäjä voi varmistaa sujuvan ja ammattimaisen yhteistyön.

Sisällysluettelo

 1. Kevytyrittäjän muistilista työstä sopimiseen
 2. Tarjouksen teko
 3. Sopimuksen laadinta
 4. Kommunikaatio ja seuranta
 5. Laskutus ja maksujen valvonta
 6. Pakolliset vakuutukset eri aloilla
 7. Yhteenveto

Kevytyrittäjän muistilista työstä sopimiseen

Kevytyrittäjänä toimiminen tarjoaa monia etuja, kuten joustavuutta ja mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa ilman yrityksen hallinnollista taakkaa. Kuitenkin sopimusten tekeminen ja niistä sopiminen on keskeinen osa kevytyrittäjän arkea. Tässä muistilistassa käymme läpi tärkeimmät asiat, jotka kevytyrittäjän tulisi ottaa huomioon työstä sopiessaan.

Tarjouksen teko

Ensimmäinen askel yhteistyön aloittamisessa on tarjouksen tekeminen. Hyvin laadittu tarjous antaa ammattimaisen kuvan ja selventää asiakkaalle, mitä palveluita tarjoat ja millä hinnalla. Muista sisällyttää tarjoukseen seuraavat tiedot:

 • Palvelun kuvaus: Yksityiskohtainen selostus siitä, mitä palvelua tarjoat.
 • Aikataulu: Selkeä aikataulu työn aloituksesta ja valmistumisesta.
 • Hinta: Hinnoittelumalli, kuten tuntiveloitus tai kiinteä hinta, ja mahdolliset lisäkustannukset.
 • Maksuehdot: Maksuaikataulu ja -ehdot, kuten ennakkomaksu tai laskutuskausi.

Sopimuksen laadinta

Kun tarjous on hyväksytty, on aika laatia kirjallinen sopimus. Sopimus on kevytyrittäjän turva mahdollisten epäselvyyksien ja riitatilanteiden varalta. Sopimuksessa tulisi olla seuraavat kohdat:

 • Osapuolet: Sopimuksen osapuolten nimet ja yhteystiedot.
 • Palvelun kuvaus: Tarkka kuvaus sovitusta työstä ja sen laajuudesta.
 • Aikataulu: Työn aloitus- ja valmistumispäivämäärät.
 • Hinta ja maksuehdot: Sovittu hinta, laskutustapa ja maksuaikataulu.
 • Ylityöt ja lisätyöt: Miten mahdolliset ylityöt ja lisätyöt käsitellään ja laskutetaan.
 • Vastuut ja velvoitteet: Osapuolten vastuut, kuten materiaalien hankinta ja työvälineiden käyttö.
 • Irtisanomisehdot: Sopimuksen irtisanomisehdot ja -menettelyt.
 • Erimielisyyksien ratkaisu: Menettelytavat mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Kommunikaatio ja seuranta

Hyvä kommunikaatio asiakkaan kanssa on avainasemassa onnistuneessa projektissa. Pidä asiakas ajan tasalla työn etenemisestä ja mahdollisista muutoksista. Käytä seuraavia vinkkejä parantaaksesi kommunikaatiota:

 • Säännölliset päivitykset: Lähetä asiakkaalle säännöllisiä päivityksiä työn edistymisestä.
 • Tapaamiset: Pidä säännöllisiä tapaamisia tai puhelinpalavereja asiakkaan kanssa.
 • Dokumentointi: Kirjaa kaikki sovitut muutokset ja päivitä sopimus tarvittaessa.
 • Palautteen kerääminen: Pyydä asiakkaalta palautetta työn aikana ja sen jälkeen.

Laskutus ja maksujen valvonta

Laskutus on kevytyrittäjän arjen tärkeä osa. Selkeä ja ajantasainen laskutus varmistaa, että saat palkkasi ajoissa ja ilman ongelmia. Muista seuraavat seikat laskutuksessa:

 • Laskun sisältö: Laskussa tulee olla eriteltynä tehdyt työt, käytetyt materiaalit ja mahdolliset lisäkulut.
 • Maksuehdot: Noudata sopimuksessa sovittuja maksuehtoja ja -aikatauluja.
 • Seuranta: Seuraa laskujen maksutilannetta ja lähetä tarvittaessa muistutuksia erääntyneistä laskuista.
 • Kirjanpito: Pidä kirjanpito ajan tasalla ja säilytä kaikki laskut ja maksukuitit.

Pakolliset vakuutukset eri aloilla

Pakolliset vakuutukset vaihtelevat toimialan mukaan, ja erityisesti rakennusalalla vakuutukset ovat erittäin tärkeitä. Rakennusalalla työntekijöiden turvallisuus ja työn laatu ovat keskiössä, minkä vuoksi lainsäädäntö edellyttää useita vakuutuksia. Yksi keskeisimmistä pakollisista vakuutuksista on työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, joka kattaa työntekijöiden tapaturmat ja ammattitaudit työssä ja työmatkalla. Tämä vakuutus on välttämätön, sillä rakennustyömailla sattuu usein tapaturmia, jotka voivat johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

Rakennusala

Rakennusalalla vaaditaan myös vastuuvakuutus, joka suojaa yritystä ja sen työntekijöitä kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista. Esimerkiksi, jos rakennustyömaan aikana aiheutetaan vahinkoa viereiselle kiinteistölle tai sivullisille henkilöille, vastuuvakuutus kattaa näistä vahingoista aiheutuneet kustannukset. Tämä vakuutus on erityisen tärkeä, koska rakennusprojekteissa on usein useita eri toimijoita ja riski vahingoille on suuri.

Kuljetusala

Kuljetusalalla liikennevakuutus on pakollinen kaikille ajoneuvoille. Tämä vakuutus kattaa liikenneonnettomuuksista aiheutuneet vahingot, kuten henkilövahingot ja omaisuusvahingot. Kuljetusalalla toimiville yrityksille tämä vakuutus on elintärkeä, sillä liikenteessä sattuvat onnettomuudet voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja oikeudellisia seuraamuksia.

Yhteenveto pakollisista vakuutuksista

Pakolliset vakuutukset ovat tärkeä osa eri alojen riskienhallintaa. Ne varmistavat, että työntekijät, asiakkaat ja sivulliset saavat asianmukaista korvausta vahingoista, ja suojaavat yrityksiä taloudellisilta menetyksiltä ja oikeudellisilta seuraamuksilta. Rakennusalalla työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä vastuuvakuutus ovat keskeisiä ja kuljetusalalla liikennevakuutus on elintärkeä. Näiden vakuutusten avulla yritykset voivat toimia vastuullisesti ja turvallisesti, vähentäen riskejä ja lisäten luottamusta toimintaansa.

Yhteenveto

Työstä sopiminen kevytyrittäjänä vaatii huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä. Hyvin laadittu tarjous ja kirjallinen sopimus ovat perusta onnistuneelle yhteistyölle. Hyvä kommunikaatio ja säännöllinen seuranta varmistavat, että projekti etenee suunnitellusti ja että mahdolliset ongelmat ratkaistaan ajoissa. Huolellinen laskutus ja maksujen valvonta puolestaan takaavat, että saat ansaitsemasi korvauksen työstäsi. Näiden muistilistan kohtien avulla voit toimia ammattimaisesti ja menestyksekkäästi kevytyrittäjänä.

Takaisin Artikkeleihin

Muita artikkeleita

Katso kaikki artikkelit »
Toimeksiantosopimus

Toimeksiantosopimus

Toimeksiantosopimus on tärkeä työkalu, joka selkeyttää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Lue lisää toimeksiantosopimuksen tarkoituksesta, sisällöstä ja hyödyistä.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on keskeinen osa yrittäjän sosiaaliturvaa Suomessa. Lue, kuka tarvitsee YEL-vakuutuksen, miten se määritellään, ja mitä etuja se tarjoaa.

YEL-työtulo

YEL-työtulo

YEL-työtulo on yrittäjän eläkevakuutusjärjestelmän perusta. Lue, miten YEL-työtulo määritellään, miten se vaikuttaa eläkkeeseen ja sosiaalietuuksiin, ja miten voit optimoida työtulosi.