· Camilla Pesonen · vakuutukset  · 4 min read

Yrittäjän pakolliset ja tärkeimmät vakuutukset

Yrittäjän tärkein pakollinen vakuutus on YEL-vakuutus. Lisäksi on olemassa toimialakohtaisia vakuutuksia. Lue lisää kevytyrittäjän ja toiminimiyrittäjän vakuutustarpeista.

Yrittäjän tärkein pakollinen vakuutus on YEL-vakuutus. Lisäksi on olemassa toimialakohtaisia vakuutuksia. Lue lisää kevytyrittäjän ja toiminimiyrittäjän vakuutustarpeista.

Sisällysluettelo

  1. Mitkä ovat tärkeimmät yrittäjän pakolliset vakuutukset?
  2. Mitä vakuutuksia toiminimi tarvitsee?
  3. Mitä vakuutuksia kevytyrittäjä tarvitsee?
  4. YEL-vakuutus
  5. Mikä on tapaturmavakuutus ja miten se toimii?
  6. Mikä on vastuuvakuutus ja miten se toimii?
  7. Liikennevakuutus
  8. Oikeusturvavakuutus

Mitkä ovat tärkeimmät yrittäjän pakolliset vakuutukset?

Tärkein ja usein ainoa pakollinen yrittäjän vakuutus on YEL-vakuutus, eli yrittäjän eläkevakuutus. YELin lisäksi on olemassa toimialakohtaisia pakollisia vakuutuksia, kuten potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus.

Jos yrityksessä on työntekijöitä, on työnantajan huolehdittava lakisääteisistä vakuutuksista, kuten tapaturmavakuutuksesta ja työeläkevakuutuksesta. Lisäksi, mikäli yrityksellä on ajoneuvoja tai perävaunuja, niille on hankittava liikennevakuutus.

Yrittäjän pakolliset vakuutukset tarjoavat turvaa sekä yrittäjälle että hänen perheelleen, jos esimerkiksi sairaus tai tapaturma yllättää. Olitpa sitten uusi yrittäjä tai jo kokenut konkari, asiantuntijamme voivat neuvoa sinua löytämään yrityksellesi sopivat vakuutusratkaisut.

Mitä vakuutuksia toiminimi tarvitsee?

Toiminimiyrittäjällä on vain yksi pakollinen vakuutus: YEL (Yrittäjän eläkelaki) eli yrittäjän eläkevakuutus. Tämä vakuutus on välttämätön, jos toiminimiyrittäjän työtulo ylittää YEL-alarajan. YEL-vakuutus takaa eläkkeen kertymisen ja turvaa, jos yrittäjä sairastuu tai joutuu työkyvyttömäksi.

Toiminimiyrittäjä voi myös harkita vapaaehtoisia vakuutuksia, kuten vastuuvakuutusta, joka suojaa mahdollisilta asiakasvaateilta, tai tapaturmavakuutusta, joka kattaa työssä sattuneet vahingot.

Mitä vakuutuksia kevytyrittäjä tarvitsee?

Kevytyrittäjän tärkein vakuutus on YEL-vakuutus, joka on pakollinen, jos kevytyrittäjän tulot ylittävät YEL-työtulon alarajan.

YEL-vakuutuksen lisäksi kevytyrittäjä voi hyötyä tapaturmavakuutuksesta, joka kattaa hoitokulut ja ansionmenetyksen työtapaturman sattuessa.

Vastuuvakuutus on myös suositeltava, jos kevytyrittäjä tarjoaa palveluita, joissa on riski aiheuttaa vahinkoa asiakkaalle. Nämä vapaaehtoiset vakuutukset tuovat lisäturvaa ja mielenrauhaa, auttaen kevytyrittäjää keskittymään ydintoimintaansa ilman huolia mahdollisista vahingoista.

YEL-vakuutus

Kevytyrittäjän ja toiminimiyrittäjän tärkein ja usein ainoa pakollinen vakuutus on YEL-vakuutus, eli yrittäjän eläkevakuutus. Tämä vakuutus on pakollinen, jos kevytyrittäjä ansaitsee vähintään YEL-työtulon alarajan verran vuodessa, joka on vuonna 2024 noin 9 010,28 euroa. YEL-vakuutus kerryttää eläkettä ja tarjoaa turvaa, jos kevytyrittäjä joutuu työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman vuoksi. Lisätietoa YEL vakuutuksen ehdoista löydät täältä

Vaikka YEL-vakuutus on ainoa lakisääteinen vakuutus, kevytyrittäjän kannattaa harkita myös muita vakuutuksia.

Mikä on tapaturmavakuutus ja miten se toimii?

Tapaturmavakuutus tarjoaa taloudellista turvaa, jos yrittäjä tai työntekijä loukkaantuu työssä tai työmatkalla sattuneen tapaturman seurauksena. Tämä vakuutus kattaa hoitokulut, ansionmenetyksen ja mahdolliset kuntoutuskulut.

Hoitokulut

Tapaturmavakuutus korvaa kaikki välittömät lääketieteelliset kulut, jotka aiheutuvat tapaturmasta. Näitä voivat olla esimerkiksi lääkärikäynnit, leikkauskulut, sairaalahoito ja tarvittavat lääkkeet. Vakuutusyhtiö maksaa yleensä kulut suoraan hoitavalle taholle, jolloin yrittäjä tai työntekijä ei joudu itse maksamaan niitä ensin.

Ansionmenetys

Jos tapaturma aiheuttaa työkyvyttömyyttä, tapaturmavakuutus korvaa ansionmenetyksen. Tämä korvaus perustuu vakuutetun tulotasoon ennen tapaturmaa ja se voi kattaa osan tai koko menetetyn ansion. Tämä takaa taloudellisen turvan myös silloin, kun tapaturma estää työskentelyn pidemmän aikaa.

Kuntoutuskulut

Toipuminen tapaturmasta saattaa vaatia kuntoutusta, kuten fysioterapiaa tai ammatillista kuntoutusta. Tapaturmavakuutus kattaa myös nämä kulut, auttaen yrittäjää tai työntekijää palaamaan työelämään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Kuntoutuskulujen korvaus voi sisältää myös sopeutumisvalmennuksen ja muun tuen, joka helpottaa tapaturman jälkeistä elämää.

Mikä on vastuuvakuutus ja miten se toimii?

Vastuuvakuutus tarjoaa suojaa, jos yrittäjä tai yritys aiheuttaa vahinkoa kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi asiakkaalle tai yhteistyökumppanille. Tämä vakuutus kattaa vahingonkorvaukset, oikeudenkäyntikulut ja muut kustannukset, jotka voivat syntyä, jos yritystä vastaan esitetään vahingonkorvausvaatimuksia.

Vahingonkorvaukset

Vastuuvakuutus kattaa ne kustannukset, jotka aiheutuvat yrityksen toiminnasta johtuvista vahingoista. Tämä voi sisältää esimerkiksi henkilövahinkoja, omaisuusvahinkoja tai taloudellisia vahinkoja, jotka yritys on aiheuttanut asiakkailleen tai muille kolmansille osapuolille. Vakuutus korvaa vahingot sovittuun vakuutusmäärään asti, mikä suojaa yritystä suurilta taloudellisilta menetyksiltä.

Oikeudenkäyntikulut

Jos vahingonkorvausvaatimus johtaa oikeudenkäyntiin, vastuuvakuutus kattaa myös asianajokulut ja muut oikeudenkäyntiin liittyvät kustannukset. Tämä varmistaa, että yritys saa tarvittavan oikeudellisen avun ilman, että se joutuu kantamaan suuria taloudellisia rasitteita oikeusprosessin aikana. Oikeudenkäyntikulujen kattaminen antaa yritykselle mahdollisuuden puolustautua tehokkaasti oikeudessa.

Muut kulut

Vastuuvakuutus voi kattaa myös muita kuluja, jotka syntyvät vahingonkorvausvaatimuksista. Näitä voivat olla esimerkiksi asiantuntijapalveluiden kulut, jotka ovat tarpeen vahingon syyn selvittämiseksi, tai muut välilliset kulut, jotka liittyvät vahingon selvittelyyn ja korvaamiseen. Tämä tekee vastuuvakuutuksesta kattavan turvan erilaisia riskejä vastaan.

Yhteenveto

Vastuuvakuutus on tärkeä vakuutus, joka suojaa yritystä vahingonkorvausvaatimuksilta ja oikeudenkäyntikuluilta. Se kattaa vahingonkorvaukset, oikeudenkäyntikulut ja muut vahinkojen selvittelyyn liittyvät kustannukset, tarjoten yritykselle taloudellista turvaa odottamattomien vahinkojen varalta. Hyvin valittu vastuuvakuutus antaa yrittäjälle mielenrauhan ja mahdollisuuden keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen ilman huolia vahingonkorvausvaatimuksista.

Lue myös miksi vastuuvakuutus on tärkeä erityisesti rakennusalalla.

Liikennevakuutus

Jos yrittäjä tai kevytyrittäjä käyttää ajoneuvoa työssään, on liikennevakuutus pakollinen. Liikennevakuutus kattaa liikenteessä sattuneet vahingot ja on siten tärkeä kaikille, jotka liikkuvat työssään ajoneuvolla.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus on tärkeä vakuutus, joka korvaa oikeudenkäynti- ja asianajokuluja. Nämä kulut voivat syntyä monista eri tilanteista, kuten sopimusriidoista, saatavien oikeellisuuden riitauttamisesta tai vuokrasopimusten ongelmista. Vakuutuksen tarkoituksena on tarjota taloudellista turvaa silloin, kun yrittäjä joutuu oikeudellisiin kiistoihin, jotka voivat muuten tulla kalliiksi.

Takaisin Artikkeleihin

Muita artikkeleita

Katso kaikki artikkelit »
Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on keskeinen osa yrittäjän sosiaaliturvaa Suomessa. Lue, kuka tarvitsee YEL-vakuutuksen, miten se määritellään, ja mitä etuja se tarjoaa.

YEL-työtulo

YEL-työtulo

YEL-työtulo on yrittäjän eläkevakuutusjärjestelmän perusta. Lue, miten YEL-työtulo määritellään, miten se vaikuttaa eläkkeeseen ja sosiaalietuuksiin, ja miten voit optimoida työtulosi.

Miksi vastuuvakuutus on tärkeä rakennusalalla?

Miksi vastuuvakuutus on tärkeä rakennusalalla?

Vastuuvakuutus on erityisen tärkeä rakennusalalla, sillä se suojaa yritystä taloudellisilta riskeiltä ja vahingoilta. Lue, miksi vastuuvakuutus on välttämätön rakennusprojekteissa ja miten se auttaa suojaamaan yrityksen mainetta ja taloutta.

Kevytyrittäjän muistilista työstä sopimiseen

Kevytyrittäjän muistilista työstä sopimiseen

Kevytyrittäjänä toimiminen vaatii huolellisuutta sopimusten teossa. Tässä muistilistassa käsitellään tarjouksen tekeminen, sopimuksen laadinta, kommunikaatio asiakkaan kanssa ja laskutus. Näiden ohjeiden avulla kevytyrittäjä voi varmistaa sujuvan ja ammattimaisen yhteistyön.