· Camilla Pesonen · taloushallinto  · 3 min read

Tuloslaskelma

Tässä artikkelissa selvitämme, mitä tuloslaskelma on ja miksi se on tärkeä yrityksesi talouden seurannassa. Opit tuloslaskelman keskeiset osat ja miten voit hyödyntää sitä liiketoimintasi suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Tässä artikkelissa selvitämme, mitä tuloslaskelma on ja miksi se on tärkeä yrityksesi talouden seurannassa. Opit tuloslaskelman keskeiset osat ja miten voit hyödyntää sitä liiketoimintasi suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Tuloslaskelma: Mitä Se On ja Miten Hyödynnät Sitä?

Tuloslaskelma on keskeinen taloushallinnon asiakirja, joka kertoo yrityksen tuloksen tiettynä ajanjaksona. Se auttaa yrittäjiä ja yritysjohtoa seuraamaan liiketoiminnan kannattavuutta ja tekemään perusteltuja päätöksiä. Tässä artikkelissa selvitämme, mitä tuloslaskelma on, sen keskeiset osat ja miten voit hyödyntää sitä liiketoimintasi suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Sisällysluettelo

 1. Tuloslaskelma: Mitä Se On ja Miten Hyödynnät Sitä?
 2. Mitä Tuloslaskelma On?
 3. Tuloslaskelman Keskeiset Osat
 4. Miksi Tuloslaskelma On Tärkeä?
 5. Tuloslaskelman Laadinta
 6. Tuloslaskelman Analysointi
 7. Tuloslaskelman Hyödyntäminen Päätöksenteossa
 8. Yhteenveto

Mitä Tuloslaskelma On?

Tuloslaskelma on tilinpäätöksen osa, joka esittää yrityksen tulot, menot ja voiton tai tappion tietyltä ajanjaksolta, yleensä tilikaudelta. Se antaa kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä ja kannattavuudesta.

Tuloslaskelman Keskeiset Osat

Tuloslaskelma koostuu useista osista, jotka yhdessä kuvaavat yrityksen taloudellisen tuloksen:

 • Liikevaihto: Yrityksen myynnistä saadut tulot.
 • Liiketoiminnan muut tuotot: Muut kuin varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät tulot.
 • Materiaalit ja palvelut: Raaka-aineista, tarvikkeista ja palveluista aiheutuvat kustannukset.
 • Henkilöstökulut: Palkat, palkkiot ja niihin liittyvät sivukulut.
 • Poistot ja arvonalentumiset: Pitkäaikaisen omaisuuden kulumista ja arvon alenemista kuvaavat erät.
 • Liiketoiminnan muut kulut: Liiketoiminnan pyörittämiseen liittyvät muut kulut, kuten vuokrat ja markkinointikulut.
 • Liikevoitto (tai -tappio): Liikevaihdon ja kulujen erotus.
 • Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot ja -kulut sekä muut rahoitukseen liittyvät erät.
 • Voitto (tai tappio) ennen veroja: Liikevoitto lisättynä rahoitustuotoilla ja vähennettynä rahoituskuluilla.
 • Verot: Tilikauden tulokseen liittyvät verot.
 • Tilikauden voitto (tai tappio): Lopullinen tulos verojen jälkeen.

Miksi Tuloslaskelma On Tärkeä?

Tuloslaskelma on tärkeä työkalu yrityksen talouden seurannassa, sillä se:

 • Näyttää kannattavuuden: Paljastaa, onko yritys tuottanut voittoa vai tappiota.
 • Auttaa budjetoinnissa: Antaa pohjan tulevien kausien talousarvioiden laatimiselle.
 • Tukee päätöksentekoa: Tarjoaa tietoa, joka auttaa strategisten päätösten tekemisessä.
 • Täyttää lakisääteiset vaatimukset: On osa tilinpäätöstä, jonka laatiminen on pakollista useimmille yrityksille.

Tuloslaskelman Laadinta

Tuloslaskelman laadinta vaatii tarkkaa kirjanpitoa ja taloudellisten tapahtumien seurantaa. Seuraavat vaiheet auttavat sinua laatimaan tuloslaskelman:

 1. Kerää taloudelliset tiedot: Kokoa kaikki tilikauden tulot ja menot.
 2. Järjestä tiedot kategorioihin: Ryhmittele tulot ja menot tuloslaskelman osien mukaisesti.
 3. Laske erät yhteen: Laske kunkin kategorian summat ja siirrä ne tuloslaskelmaan.
 4. Tarkista tiedot: Varmista, että kaikki tiedot ovat oikein ja täydellisiä.

Tuloslaskelman Analysointi

Tuloslaskelman analysointi auttaa ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta syvällisemmin:

 • Vertaa budjettiin: Tarkista, miten tulokset vertautuvat budjetoituun.
 • Analysoi trendejä: Tutki, miten tulot ja menot ovat muuttuneet ajan myötä.
 • Tunnista poikkeamat: Etsi merkittäviä poikkeamia ja selvitä niiden syyt.
 • Käytä tunnuslukuja: Hyödynnä taloudellisia tunnuslukuja, kuten liikevoittoprosenttia ja nettotulosta, analyysin tueksi.

Tuloslaskelman Hyödyntäminen Päätöksenteossa

Tuloslaskelma tarjoaa arvokasta tietoa, joka voi tukea liiketoiminnan päätöksentekoa:

 • Investointipäätökset: Tuloslaskelma auttaa arvioimaan, onko yrityksellä varaa uusiin investointeihin.
 • Kustannusten hallinta: Tuloslaskelman avulla voidaan tunnistaa kustannuspaineet ja tehdä tarvittavia muutoksia.
 • Hinnoittelustrategiat: Ymmärrys kustannusrakenteesta auttaa asettamaan oikean hinnan tuotteille ja palveluille.
 • Tulevaisuuden suunnittelu: Tuloslaskelman tiedot antavat pohjan pitkän aikavälin strategian suunnittelulle.

Yhteenveto

Tuloslaskelma on keskeinen työkalu yrityksen talouden seurannassa ja päätöksenteossa. Sen avulla voit seurata kannattavuutta, suunnitella tulevaa ja tehdä perusteltuja liiketoimintapäätöksiä. Ymmärtämällä tuloslaskelman keskeiset osat ja hyödyntämällä sitä tehokkaasti voit parantaa yrityksesi taloudellista suorituskykyä.

Takaisin Artikkeleihin

Muita artikkeleita

Katso kaikki artikkelit »
Laskuta ulkomaille

Laskuta ulkomaille

Tässä artikkelissa käsittelemme, miten suomalainen yrittäjä voi laskuttaa ulkomaisia asiakkaita. Käymme läpi laskutuksen käytännön vaiheet, verotusnäkökohdat ja kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Laskutus

Laskutus

Tässä artikkelissa käsittelemme laskutuksen perusasioita yrittäjille ja kevytyrittäjille. Opit, miten laaditaan ammattimainen lasku, mitä tietoja laskussa tulee olla ja miten laskutus hoidetaan tehokkaasti.

Pankkitili yritykselle

Pankkitili yritykselle

Tässä artikkelissa käymme läpi, miksi yritykselle kannattaa avata oma pankkitili ja mitä etuja se tuo taloushallinnon näkökulmasta. Saat myös vinkkejä sopivan pankkitilin valintaan ja avaamiseen.

Yhdenkertainen kirjanpito

Yhdenkertainen kirjanpito

Tässä artikkelissa selvitämme, mitä yhdenkertainen kirjanpito tarkoittaa ja miten se eroaa kahdenkertaisesta kirjanpidosta. Opit, kenelle yhdenkertainen kirjanpito sopii ja mitä etuja se tarjoaa pienyrittäjille.