TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty: 1. elokuuta 2021

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Bisse.fi (RNN Group OY:n toimesta) käsittelee asiakkaiden henkilötietoja Bisse.fi-palveluiden käytön yhteydessä. Bisse.fi on RNN Group OY:n (Y-tunnus 3091611-6) omistama. Henkilötietojen suojaa koskevissa asioissa Bisse.fi:n puolesta voitte olla yhteydessä: personal_data@bisse.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • Bisse.fi-palvelun tarjoamiseksi, lisäpalvelujen tarjoamiseksi, yhteydenpitoon asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten kanssa (tarvittaessa) sekä muihin lainsäädännön edellyttämiin tarkoituksiin;
 • Bisse.fi-palveluiden markkinointiin ja kehittämiseen.

Käsittely tarkoittaa (mutta ei rajoitu) yhteen tai useampaan seuraavista toiminnoista: tietojen kerääminen, tallentaminen, rakenteellistaminen, säilyttäminen, muuttaminen, valinta, käyttö tai tietojen poistaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu Palvelun käyttäjän Bisse.fi-palveluun rekisteröityessään antamaan henkilötietojen käsittelylupaan ja suostumukseen Henkilötietojen käsittely ehtoihin.

Tietojen toimittaminen on Palvelun käyttäjän vapaaehtoista rekisteröityessään Bisse.fi:hin, mutta pyydetyt tiedot ovat tarpeen Bisse.fi-palveluiden toimintojen käyttämiseksi. Palvelun käyttäjä toimittaa tiedot rekisteröityessään Bisse.fi:hin ja tarvittaessa puhelimitse, tapaamisessa tai sähköpostitse. Edellä mainitun lisäksi Bisse.fi voi hyödyntää palvelun tarjoamiseksi tarvittavia julkisista lähteistä saatavia henkilötietoja.

Bisse.fi-verkkosivuston käyttäjät, jotka eivät rekisteröidy Bisse.fi-palvelun käyttäjiksi, voivat tutustua Bisse.fi-verkkosivuston tietosuojaselosteeseen Bisse.fi-verkkosivustolla.

Tietoja käsitellään sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja Henkilötietojen käsittely ehtoihin mukaisesti. Bisse.fi-rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Ikä
 • Ammatti
 • Henkilötunnus
 • Verotustiedot
 • Palkanmaksuun liittyvät tiedot
 • Asiakastiedot (Toimeksiantajien tiedot) ja toimeksiantoihin liittyvät tiedot
 • Tarvittavat tunnistus- ja teknisen käytön tiedot, kuten evästeet ja lokitiedot yms.
 • Kansalaisuus ja työluvatiedot tarvittaessa
 • Henkilöllisyystodistuksen kopio tarvittaessa

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja asianmukaisin teknisin toimenpitein suojattuina Bisse.fi:n tai sen palveluntarjoajan palvelimella. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kerättyjen tietojen tarkoituksen toteuttamiseksi, mutta enintään 10 vuotta asiakkaan viimeisimmästä palvelun käyttökerrasta, ellei asiakas ole peruuttanut suostumustaan tietojen käsittelyyn. Rekisteri säilytetään turvallisella palvelimella, johon pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän valtuuttamat tekniset ylläpitäjät. Asiakkaan tai rekisteröidyn pyynnöstä Bisse.fi toimittaa viivytyksettä kopion rekisteröidyn henkilötiedoista.

Henkilötietojen keräämisen yhteydessä Bisse.fi-verkkosivusto käyttää evästeitä. Jos et halua verkkosivuston tallentavan evästetietoja, voit estää evästeet selaimen asetuksissa yksittäisille verkkosivustoille tai kokonaan. Lisätietoja Bisse.fi-verkkosivuston tietosuojaselosteesta voi lukea Bisse.fi-verkkosivustolta.

Henkilötietosuojaa koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä Bisse.fi:hin: personal_data@bisse.fi