· Camilla Pesonen · verotus  · 3 min read

Toiminimen verotus

Tässä artikkelissa käsitellään toiminimen verotusta ennakkoverosta veroilmoituksen tekemiseen

Tässä artikkelissa käsitellään toiminimen verotusta ennakkoverosta veroilmoituksen tekemiseen

Sisällysluettelo

 1. Toiminimen verotus yleisesti
 2. Ansiotulot ja pääomatulot
 3. Nettovarallisuus ja toiminimen verotus
 4. Toiminimen ennakkovero
 5. Toiminimiyrittäjän palkka
 6. Toiminimiyrittäjän veroilmoitus
 7. Verovähennykset
 8. Haluaisitko ulkoistaa tylsän byrokratian?

Toiminimen verotus yleisesti

Jos olet toiminimiyrittäjä tai harkitset sellaiseksi ryhtymistä, sinun on tärkeää ymmärtää, miten toiminimen verotus toimii. Tässä artikkelissa käsitellään toiminimen verotusta ennakkoverosta veroilmoituksen tekemiseen.

Ansiotulot ja pääomatulot

Toiminimiyrittäjän tuloa verotetaan sekä ansio- että pääomatulona. Tilikauden verotettava yritystulo saadaan, kun tuloista vähennetään kulut ja aiempien vuosien tappiot. Ensimmäisen tilikauden tulo on suoraan tuloista vähennettynä kuluilla, koska tappioita ei ole voinut kertyä.

Ansiotulot

Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkkatulot, eläketulot ja yritystulon ansiotulo-osuus. Ansiotulosta maksetaan veroa valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle sekä sairasvakuutusmaksu. Ansiotulovero on progressiivinen.

Pääomatulot

Pääomatuloa ovat muun muassa vuokratulo, korkotulo, voitto-osuus sijoituksista ja yritystulon pääomatulo-osuus. Verotettava pääomatulo saadaan vähentämällä pääomatuloista niiden hankkimisesta aiheutuneet kulut ja lainojen korot.

Nettovarallisuus ja toiminimen verotus

Yrityksen nettovarallisuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon tuloa verotetaan pääomatulona. Nettovarallisuus koostuu elinkeinotoiminnan varoista ja veloista. Jos varoja on enemmän kuin velkoja, osa tulosta verotetaan pääomatulona.

Varoja ovat vain yritystoiminnan varat, joita voi olla esimerkiksi koneet, kalusto, myyntisaamiset, käteisvarat, tavarat ja kiinteistöt.

Esimerkki: Toiminimiyrittäjän tulos on 50 000 euroa ja nettovarallisuus 60 000 euroa. Tuloveroprosentti on 30%.

20 % nettovarallisuudesta lasketaan pääomatuloksi

 • Pääomatuloa on: 60 000 € * 20 % = 12 000 €
 • Ansiotuloa: 50 000 € - 12 000 € = 38 000 €
 • Pääomatulon vero (30 %): 12 000 € * 30 % = 3 600 €
 • Ansiotulon vero (30 %): 38 000 € * 20 % = 11 400 €

Veron määrä yhteensä: 3 600 € + 11 400 € = 15 000 €

Käteen jäävä summa: 50 000 € - 15 000 € = 35 000 €

Pääomatulojen veroprosentti on 30 prosenttia 30 000 euroon saakka ja siitä ylittävästä osuudesta 34 prosenttia. Yrittäjä voi vaatia halutessaan pääomatulovero määräksi 10 % tai 0 % nettovarallisuudesta. Jos yritystoiminta on hyvin pientä, eikä yrittäjällä ole muita tuloja, ansiotulo veroprosentti on yleensä pienempi kuin pääomatulon veroprosentti ja on parempi ottaa koko yrityksen tulo ansiotulona.

Toiminimen ennakkovero

Toiminimiyrittäjän verotus tapahtuu ennakkoverojen kautta. Yrittäjän tulee arvioida tulevat tulot etukäteen, minkä perusteella verot maksetaan. Tulot voivat vaihdella, joten arviota kannattaa päivittää vuoden aikana.

Toiminimiyrittäjän palkka

Toiminimiyrittäjän palkka on yrityksen tulos vähennettynä kuluilla. Tämä tulos voidaan nostaa yksityisottoina, mutta on tärkeää jättää rahaa myös tulevien maksujen ja verojen hoitamiseen. Ei kannata jättää kaikkia laskuja ja veroja maksettavaksi vasta vuoden lopuksi.

Toiminimiyrittäjän veroilmoitus

Toiminimiyrittäjän tulee antaa elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja henkilökohtainen veroilmoitus kerran vuodessa. Elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa ilmoitetaan yrityksen tuotot ja kulut. Ilmoitus on jätettävä, vaikka yrityksellä ei olisi ollut toimintaa verovuonna.

Verovähennykset

Yrittäjä voi vähentää yritystoimintaan liittyviä kuluja verotuksessa. Esimerkkejä vähennyskelpoisista kuluista ovat kalusto, tietokoneohjelmistot ja markkinointikulut.

Lue lisää verovähennyksistä täältä

Haluaisitko ulkoistaa tylsän byrokratian?

Jos verotusasiat tuntuvat edelleen hankalilta, voit ottaa yhteyttä asiantuntijaan. bisse.fi hoitaa puolestasi alv- ja veroilmoitukset, jotta voit keskittyä ydinosaamiseesi.

Jos sinulla on kysymyksiä verotukseen tai palveluumme liittyen, neuvomme sinua mielellämme puhelimitse tai sähköpostitse.

Back to Articles
Kotitalousvähennys 2024, Näin Säästät Verotuksessa

Kotitalousvähennys 2024, Näin Säästät Verotuksessa

Kotitalousvähennys on merkittävä verovähennys, jonka avulla voit säästää merkittävästi ostaessasi palveluita kotiin tai vapaa-ajan asunnolle. Tässä artikkelissa käymme läpi kotitalousvähennyksen edellytykset ja hakemisen sekä yrittäjien hyödyt.

Verokortti ja Ennakonpidätys

Verokortti ja Ennakonpidätys

Miksi verokortti on tärkeä ja miten sitä käytetään? Tässä artikkelissa käsitellään verokortin olennaiset tiedot ja ennakonpidätys.

Toiminimen verovähennykset

Toiminimen verovähennykset

Tässä artikkelissa käsitellään toiminimen verovähennyksiä. Yrittäjän kannattaa hyödyntää kaikki mahdolliset vähennyskelpoiset kustannukset.

Kevytyrittäjän verovähennykset

Kevytyrittäjän verovähennykset

Tutustu arvonlisäveron perusteisiin, mikä on ALV, milloin sitä täytyy maksaa, ja mitkä ovat vuoden 2024 ALV-kannat. Käytännön esimerkit ja selkeät ohjeet auttavat ymmärtämään arvonlisäverotuksen käytäntöjä.