· Camilla Pesonen · yrittäjä  · 3 min read

Toiminimen kirjanpito

Toiminimen kirjanpito on olennainen osa yrityksen toimintaa. Tässä oppaassa käymme läpi, miten toiminimen kirjanpito hoidetaan, mitä siihen sisältyy ja mitä yrittäjän tulee ottaa huomioon. Opit myös kirjanpidon keskeiset käsitteet ja käytännöt.

Toiminimen kirjanpito on olennainen osa yrityksen toimintaa. Tässä oppaassa käymme läpi, miten toiminimen kirjanpito hoidetaan, mitä siihen sisältyy ja mitä yrittäjän tulee ottaa huomioon. Opit myös kirjanpidon keskeiset käsitteet ja käytännöt.

Sisällysluettelo

 1. Toiminimen Kirjanpito - Yksinkertainen Opas
 2. Mitä On Kirjanpito?
 3. Toiminimen Kirjanpito
 4. Kirjanpito-ohjelmat ja Työkalut
 5. Tilinpäätös
 6. Verotus
 7. Yhteenveto

Toiminimen Kirjanpito - Yksinkertainen Opas

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on yleinen yritysmuoto Suomessa, erityisesti pienyrittäjien keskuudessa. Kirjanpito on olennainen osa yrityksen toimintaa, ja sen avulla pidetään kirjaa yrityksen tuloista, menoista ja muista taloudellisista tapahtumista. Tässä oppaassa käymme läpi, miten toiminimen kirjanpito hoidetaan, mitä siihen sisältyy ja mitä yrittäjän tulee ottaa huomioon.

Mitä On Kirjanpito?

Kirjanpito tarkoittaa yrityksen taloudellisten tapahtumien järjestelmällistä kirjaamista ja raportoimista. Se auttaa seuraamaan yrityksen taloudellista tilannetta ja varmistaa, että yritys täyttää lakisääteiset velvoitteensa.

Tärkeimmät käsitteet:

 • Tulo: Rahaa, joka tulee yritykseen myynnistä tai palveluista.
 • Meno: Rahaa, joka lähtee yrityksestä kustannusten ja kulujen muodossa.
 • Yhdenkertainen kirjanpito: Yhdenkertaisessa kirjanpidossa kirjataan ainoastaan tulot ja menot.
 • Kahdenkertainen kirjanpito: Kirjanpitotapa, jossa jokainen tapahtuma kirjataan kahdelle tilille, sekä debet- että kredit-puolelle.

Toiminimen Kirjanpito

Toiminimellä toimiva yrittäjä voi hoitaa kirjanpitonsa itse tai ulkoistaa sen tilitoimistolle. Pienimuotoisessa liiketoiminnassa yksinkertainen kirjanpito voi olla riittävä, mutta joissakin tapauksissa kahdenkertainen kirjanpito voi olla tarpeen.

Yhdenkertainen Kirjanpito

Yhdenkertainen kirjanpito sopii pienille yrityksille, joiden liiketoiminta on vähäistä ja yksinkertaista. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa kirjataan ainoastaan tulot ja menot.

Miten se tehdään:

 1. Pidä kirjaa kaikista tuloista ja menoista: Kirjaa kaikki myynnit ja kulut muistiin. Voit käyttää tähän esimerkiksi kirjanpito-ohjelmistoa tai yksinkertaista taulukkolaskentaa.
 2. Säilytä kuitit ja laskut: Säilytä kaikki liiketoimintaan liittyvät kuitit ja laskut vähintään kuusi vuotta.
 3. Laadi vuosittain tilinpäätös: Yksinkertaisessa kirjanpidossa tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta ja taseesta.

Kahdenkertainen Kirjanpito

Kahdenkertainen kirjanpito on tarkempi ja se on pakollinen, jos yrityksesi täyttää seuraavat kriteerit:

 • Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 • Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
 • tai yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme (3) henkilöä

Miten se tehdään:

 1. Avaa tilikartta: Tilikartta on luettelo kaikista tileistä, joita käytetään yrityksen kirjanpidossa. Tilejä ovat esimerkiksi myyntitilit, ostotilit ja pankkitilit.
 2. Kirjaa tapahtumat kahdesti: Jokainen tapahtuma kirjataan kahdelle tilille, esimerkiksi myyntitapahtuma kirjataan sekä myyntitilille (debet) että pankkitilille (kredit).
 3. Tee säännöllisiä raportteja: Laadi säännöllisesti taloudellisia raportteja, kuten kuukausittaisia tuloslaskelmia ja taseita.

Kirjanpito-ohjelmat ja Työkalut

Nykyään on saatavilla useita kirjanpito-ohjelmia ja -työkaluja, jotka helpottavat kirjanpidon hoitamista. Näiden ohjelmien avulla voit automatisoida monia kirjanpidon tehtäviä ja vähentää virheiden riskiä. Voit myös ulkoitaa kirjanpidon Meille tai kirjanpitäjälle jolloin sinun ei tarvitse huolehtia kirjanpitoohjelmiston valinnasta.

Tilinpäätös

Tilinpäätös on yhteenveto yrityksen taloudellisesta tilanteesta tilikauden lopussa. Se sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tilinpäätös on laadittava jokaiselta tilikaudelta, ja se on toimitettava verottajalle.

Tilinpäätöksen osat:

 • Tuloslaskelma: Esittää yrityksen tulot ja menot tilikauden ajalta.
 • Tase: Näyttää yrityksen varat ja velat tilikauden lopussa.
 • Liitetiedot: Lisätietoja, jotka täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta.

Verotus

Kun olet toiminimiyrittäjä, sinua koskevat tärkeimmät verot ovat useimmissa tapauksissa ansiotulovero sekä arvonlisävero. Toiminimiyrittäjä maksaa ansiotuloveroa, eli tuloveroa yrityksen tuloksesta. Lisäksi toiminimiyrittäjän on maksettava arvonlisäveroa (ALV), jos yrityksen liikevaihto ylittää 15 000 euroa vuodessa tai on muuten arvonlisäverovelvollinen. ALV velvolliseksi voi ilmoittautua myös pienemmällä liikevaihdolla jos haluaa hyötyä ALV vähennyksistä.

Yhteenveto

Toiminimen kirjanpito on tärkeä osa yrityksen toimintaa, ja se auttaa seuraamaan taloudellista tilannetta sekä täyttämään lakisääteiset velvoitteet. Yrittäjä voi hoitaa kirjanpidon itse tai ulkoistaa sen tilitoimistolle. Olipa valinta mikä tahansa, on tärkeää pitää huolta kirjanpidon ajantasaisuudesta ja tarkkuudesta. Hyvä kirjanpito on avain menestyvään liiketoimintaan.

Back to Articles
Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua. Tässä oppaassa käsittelemme tärkeimmät asiat ja kustannukset, jotka tulee huomioida yritystä perustettaessa, kuten liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, yritysmuodon valinta, rekisteröinti, kirjanpito ja vakuutukset.

Mitä On Toiminimiyrittäjyys?

Mitä On Toiminimiyrittäjyys?

Toiminimiyrittäjyys eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on suosittu yritysmuoto Suomessa. Tämä opas selittää, mitä toiminimiyrittäjyys on, mitkä ovat sen edut ja haasteet, sekä miten aloittaa toiminimiyrittäjyys.

Kotitalousvähennys 2024, Näin Säästät Verotuksessa

Kotitalousvähennys 2024, Näin Säästät Verotuksessa

Kotitalousvähennys on merkittävä verovähennys, jonka avulla voit säästää merkittävästi ostaessasi palveluita kotiin tai vapaa-ajan asunnolle. Tässä artikkelissa käymme läpi kotitalousvähennyksen edellytykset ja hakemisen sekä yrittäjien hyödyt.

Verokortti ja Ennakonpidätys

Verokortti ja Ennakonpidätys

Miksi verokortti on tärkeä ja miten sitä käytetään? Tässä artikkelissa käsitellään verokortin olennaiset tiedot ja ennakonpidätys.